Boxman Logopedie

Vanaf 1994 heeft Gusta Boxman haar eigen logopediepraktijk. Vanaf 2002 werkt Gusta dagelijks in Zuidhorn.

Gusta Boxman

In 1991 heb ik de opleiding logopedie en foniatrie aan de Hanze Hogeschool Groningen afgerond. Na waarnemingen in het speciaal onderwijs, ziekenhuis, verpleeghuis en de vrije vestiging, ben ik in 1994 een praktijk gestart in Leeuwarden. Sinds 2002 is mijn praktijk in Zuidhorn gevestigd. Ik onderzoek en behandel alle voorkomende stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal. Door na- en bijscholing, actieve deelname aan een geaccrediteerde Kwaliteitskring en het bijhouden van vakliteratuur, blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen de logopedie. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De titel logopedist is een wettelijk beschermde titel. Als logopedist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de wettelijke voorschriften over persoonsregistratie en het onderzoeken en behandelen volgens logopedische standaarden. Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wèl rapporteer ik aan de arts die verwezen heeft over de onderzoeksresultaten en de resultaten van de behandeling.

Ongeveer 2/3e van mijn cliënten zijn kinderen tussen 2 en 8 jaar. De overige groep bestaat uit oudere kinderen en volwassenen. In de afgelopen jaren in Zuidhorn heb ik ruim 1250 cliënten behandeld. Op verzoek overlegde ik met andere disciplines, zoals k.n.o.-artsen en instanties zoals het CSK/ UMCG, CJG, MEE, Cédin, Kentalis of met de peuterspeelzaalleidster of leerkracht van de cliënt.

Opleiding en bijscholing

 • PROMPT 1, door middel van tast of lichte druk, motorische spraakstoornissen positief beïnvloeden
 • PROMPT 2
 • DTTC, ReST, behandeling bij motorische spraakstoornissen

 • MFL, Manuele Facilitatie van de Larynx

 • SI, Sensorische Informatieverwerking voor Logopedisten

 • Lax Vox, ontspannen stem geven d.m.v. een siliconen slangetje in water bubbelen
 • Hodson en Paden, bij fonologische ontwikkelingsproblemen
 • Taalontwikkeling bij meertalige kinderen
 • Communicatieve Taaltherapie, vergroten van woordenschat en uitbreiden van zinsontwikkeling
 • Logopedie bij kinderen met ASS, (verbale) communicatie bij autismespectrum stoornissen
 • OMFT, het veranderen van slikgedrag als ondersteuning van orthodontische behandeling
 • Stotteren bij jonge kinderen

Contactgegevens

Lisdodde 2
9801 LK Zuidhorn
0594-528870
g.boxman@boxmanlogopedie.nl

Afspraak maken?
1250
cliënten in Zuidhorn geholpen
30
jaar in het vak
20
jaar praktijk in Zuidhorn
11
nascholingen sinds 2018