Boxman Logopedie

Vanaf 1994 heeft Gusta Boxman haar eigen logopediepraktijk. Vanaf 2002 werkt Gusta dagelijks in Zuidhorn.

Gusta Boxman

In 1991 heb ik de opleiding logopedie en foniatrie aan de Hanze Hogeschool Groningen afgerond. Na waarnemingen in het speciaal onderwijs, ziekenhuis, verpleeghuis en de vrije vestiging, ben ik in 1994 een praktijk gestart in Leeuwarden. Sinds 2002 is mijn praktijk in Zuidhorn gevestigd. Ik onderzoek en behandel alle voorkomende stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal. Door na- en bijscholing en het bijhouden van vakliteratuur blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen de logopedie en sta ik in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De titel logopedist is een wettelijk beschermde titel. Als logopedist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de wettelijke voorschriften over persoonsregistratie en het onderzoeken en behandelen volgens logopedische standaarden. Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wèl rapporteer ik aan de arts die verwezen heeft over de onderzoeksresultaten en de resultaten van de behandeling.

Ongeveer 2/3e van mijn cliënten zijn kinderen tussen 2 en 8 jaar. De overige groep bestaat uit oudere kinderen en volwassenen. In de afgelopen jaren in Zuidhorn heb ik ruim 850 cliënten behandeld. Op verzoek overlegde ik met andere disciplines, zoals k.n.o.-artsen en instanties zoals het CSK/ UMCG, CJG, MEE, Cédin, Kentalis of met de peuterspeelzaalleidster of leerkracht van de cliënt.

Opleiding en bijscholing

  • PROMPT 2
  • PROMPT 1, door middel van tast of lichte druk, motorische spraakstoornissen positief beïnvloeden
  • Lax Vox, ontspannen stem geven d.m.v. een siliconen slangetje in water bubbelen
  • Hodson en Paden, bij fonologische ontwikkelingsproblemen
  • Manuele facilitatie van de larynx
  • Taalontwikkeling bij meertalige kinderen
  • Communicatieve Taaltherapie, vergroten van woordenschat en uitbreiden van zinsontwikkeling
  • Logopedie bij kinderen met ASS, (verbale) communicatie bij autismespectrum stoornissen
  • OMFT, het veranderen van slikgedrag als ondersteuning van orthodontische behandeling
  • Stotteren bij jonge kinderen

Daarnaast ben ik actief lid van de Werkgroep Vrijgevestigde logopedisten, een geaccrediteerde Kwaliteitskring en bezoek ik congressen voor logopedisten zoals de NVLF Noorddag en de districtsbijeenkomsten.

Contactgegevens

Lisdodde 2
9801 LK Zuidhorn
0594-528870
g.boxman@boxmanlogopedie.nl

Afspraak maken?
1047
cliënten in Zuidhorn geholpen
28
jaar in het vak
18
jaar praktijk in Zuidhorn
12+
nascholingen sinds 2013